x

Alev ve Gaz Algılama Sistemleri


 

Alev Dedektörleri

Yangının ilk belirtisinin alev olduğu yanma türlerine karşı koruma sağlamak için alev dedektörleri tesis edilir. Bu tip yangın türleri, yanıcı, parlayıcı sıvı ve gazlar ile patlayıcı maddelerin sebep olduğu yangınlardır. Algılayıcılar alevden yayılan ışınımları algılarlar. Alev dedektörleri alev öncelikli gelişen yangınlarda duman ve sıcaklık dedektörlerinden daha hızlı cevap verirler.

Alev dedektörlerinin seçiminde, yanıcı/tutuşturucu maddenin türüne, gün ışığına maruz kalıp kalmadığına ve NEMA koruma sınıflandırmasına göre ortam koşullarına dikkat edilir.

Temel olarak alev dedektörleri, alevdeki algıladıkları dalga boyuna göre aşağıdaki ana kategorilerde gruplanmaktadır:

  1. UV (UltraViolet/Morötesi) Alev Dedektörleri
  2. IR (InfraRed/Kızılötesi) Alev Dedektörleri
  3. UV/IR Alev Dedektörleri
  4. Çok Spektrumlu IR Alev Dedektörleri
  5. Resim Görüntüleyicili (CCD) Alev Dedektörleri

 

Gaz Dedektörleri

 

Endüstriyel risklerin söz konusu olduğu noktalarda gaz algılama ve ihbar sistemleri kaçınılmaz bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Parlayıcı ve patlayıcı gazların bir üretim prosesi içerisinde ortaya çıktığı, depolandığı ve nakledildiği ortamlarda, gaz kaçaklarının patlayıcı karışım oluşmadan algılanması ve gerekli önlemlerin alınması yaşamsal önem taşır.

Doğal gaz, LPG gibi günlük hayatta kullandığımız gazlara ve bunların yanı sıra çeşitli endüstriyel ortamlarda açığa çıkabilen pek çok patlayıcı gazlara duyarlı dedektörler, kullanım yerleri ve amaçlarına uygun özelliklerde üretilmektedirler. Patlayıcı özellikleri olmamakla birlikte zehirleyici veya boğucu nitelikte olan karbonmonoksit, karbondioksit, hekzan, amonyak gibi gazlara duyarlı dedektörler de günümüzde endüstride, kapalı garajlarda, kazan dairelerinde kullanılmaktadırlar.

Bu gazların etkilerinden meydana gelebilecek yangın ve patlamaları önlemek çok önemlidir.Bu tür yangın ve patlama olaylarının önüne geçmek, can ve mal kaybını en aza indirmek için gaz algılama sistemleri kullanılır.