x

Baskın (Deluge) Sprinkler Sistemleri


 

Baskın sistem, yangın yayılımının yüksek ve hızlı olmasının beklendiği ve suyun yangının meydana gelip yayılacağı tüm alana uygulanmasının istendiği durumlarda kullanılır. Yüksek Tehlike Sınıfı İşlem Grup 4 mahallerde, genellikle baskın sistemlerle koruma sağlanır.

Bu sistem, sabit bir borulama sistemine, sürekli açık olan sprinkler başlıklarının (veya nozul) takılı olduğu, borulamanın içerisinin boş olduğu, suyun akışını kontrol eden Baskın (Deluge) vanasının mekanik, elektrikli veya elle tahrik edilmesi sonucunda, suyun tüm sprinkler başlıklarından birden korunan tüm alana boşaltıldığı sistemlerdir. Özellikle trafo su sprey sistemlerinde, yakıt tankları soğutma sistemlerinde ve uçak hangarlarının korunma sitemlerinde kullanılır.

Sistem Elemanları;

a) Açık sprinkler (veya nozullar)
b) Sprinkler borulaması
c) Baskın vanası ve vana aksamı
d) Selenoid/sprinkler/termostatik boşaltma elemanı
e) Basınç anahtarı
f) Su motorlu gong
g) Kapatma ve kesme vanaları (İzleme anahtarlı)
h) Akış anahtarları
i) Test ve drenaj vanaları

 

Baskın vana kendi içerisinde aktivasyon şekillerinde göre 3’e ayrılır.

– Islak Pilot Aktivasyonlu
– Kuru Pilot Aktivasyonlu
– Elektrik Aktivasyonlu

Sistemin çalışma prensibi;

Sistem borulaması tamamen boştur ve baskın vanası basınçlı su hattına bağlıdır. Baskın vanasının üstündeki algılama hattı basınçlı hava (kuru pilot aktivasyonlu) veya su (ıslak pilot aktivasyonlu) ile doludur ve bu vananın kapalı konumda kalmasını sağlar. Algılama hattı pnömatik ise basınçlı hava hazırlama sistemi bağlıdır. Hidrolik ise bu hatta baskın vanası girişinden su ile beslenir. Hat algılama elemanları termostatik algılama ve boşaltma elemanı veya kapalı tip sprinkler olabilir. Olası yangın durumunda, ortam sıcaklığının yükselmesi ile sprinkler başlığı açılır veya termostatik algılama elemanı vasıtası ile algılama boru hattı basıncı düşer ve baskın vanası içindeki kapatma klapesinin basınç dengesi değiştiğinden baskın vanası açılır.

Eğer mahalde elektronik yangın algılama sistemi (elektrik aktivasyonlu) var ise; algılama bu sistemin dedektörleri ile yapılır, Sisteminin kontrol paneli baskın vanasının algılama hattında bulunan selenoid vanayı tetikler. Selenoidin açılması ile bu hattaki basınç düşer ve baskın vanası açılır. Basınçlı su sistem borulamasına sürekli beslenir ve tamamı açık olan sprinkler başlıklarından (veya nozullardan) ortama püskürtülür. Baskın vanasının açılmasıyla basınç anahtarı tetiklenir. Basınç anahtarı yangın algılama sistemine veya bina otomasyon sistemine alarm bilgisini ulaştırır. Basınç anahtarı tetiklendikten sonra su, su motorlu gonga ulaşarak mekanik alarm verilmesini sağlar.

Baskın sistemin avantajları;
• Su kısa sürede ortama püskürtülür
• Yangın algılama sistemi ile devreye girdiği için yangına çok çabuk cevap verir.
• Bütün koruma alanına su püskürtülür (koruma için avantaj)

Baskın sistemin dezavantajları;
• Yüksek kapasitede su kaynağı gerektirir.
• Bütün koruma alanına su püskürtülür. (ıslanması istenmeyen alanlara da su püskürtülür)
• Sürekli koruma için yüksek seviyede eğitim ve dikkatli bakım gerektirir.