x

Sprinkler Sulu Söndürme ( Yağmurlama ) Sistemleri


 

En aktif kullanılan yangın söndürme sistemi olan Sprinkler; ağ misali dağıtılmış borulama sistemi ve pompa ünitesi sayesinde elde edilen yüksek basınç ve debi ile otomatik söndürme sağlamaktadır. Yangın ile birlikte ortaya çıkan ısının 68°’ye (veya sprinkler tipine göre belirlenen ısı değerine) ulaşması ile sprinkler uçları patlatacak basınçta söndürücü sıvı borulardan sistemin ucuna doğru akmaya başlar. Patlayan sprinkler kaynaktan gelen söndürücü sıvıları kabiliyeti oranında en geniş alana yayar ve yangına müdahale başlamış olur. Bu müdahale esnasında yangının yükselttiği sıcaklığın düşürülmesi ve dumanın baskılanması ana hedeflerdir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi yangının sönmesini sağlayacaktır.

Sprinkler Sistemi; yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gelişen yangını itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistem olarak tanımlanabilir. Doğabilecek yangının tehlike sınıfına göre, tasarım esasları, sistem tipi ve kullanılacak sprinkler tipi belirlenmektedir.

Nerelerde Kullanılır ve Nerelerde Kullanılmaz?

Sprinkler sistemin zorunluluğu konusunda en yetkin mevzuat Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliktir. Bu zorunluluk aşağıdaki maddelerde açık olarak belirtilmiştir;

Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,

Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda,

Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda

Oda veya Yatak Sayısı Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde,

Toplam alanı 2000 m2’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde,

Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda.

Yanıcı malzeme içermeyen ve yanıcı malzeme depolanmayan ıslak hacimlere, yanıcı malzeme ihtiva etmeyen ve yangına dirençli yapı elemanları ile ayrılan yangın merdiveni yuvalarına, asansör kuyusuna ve gazlı, kuru toz, su sprey ve benzeri diğer otomatik söndürme sistemleri ile korunan mahallere yağmurlama sistemi yapılmayabilir.

Su ile genişleyen veya reaksiyona girerek yangının büyümesine sebep olabilecek maddelerin bulunduğu mahallere yağmurlama sistemi yapılmaz.

Sprinkler Sisteminin Projelendirilmesi

  1. Bina yangın sınıfı tespit edilir. (Yangın Yönetmeliği Ek-1/B)
  2. Sprink sisteminde tasarım yoğunlukları tablosundan yangın yüküne göre su debisi alınır. (Yangın Yönetmeliği Ek-8/B)
  3. Branşman sayısı hesaplanır, branşmanlar arası uzunluk belirlenir.
  4. Sprinklerler arası maksimum mesafe ile sprinkler sayısı bulunur.
  5. Uygulama alanı ve uygulama alanında ki sprinkler sayısı belirlenir.
  6. Sprinklerden istenen minimum akış hesaplanır.
  7. Sprinklerde olması gereken minimum basınç hesaplanır.
  8. Boru çapları tayin edilir.
  9. Basınç düşümü hesaplanır.

Sistemde yangın dolabı, hidrant ve sprink olması durumuna göre de toplam pompa debisi için ilave su ihtiyaçları çizelgesi dikkate alınarak hesaplamalar tamamlanır. (Yangın Yönetmeliği Ek/8 C )

Sprinkler Sistemleri

Islak Sprinkler Sistemi Otomatik söndürme sisteminin bağlı olduğu boru tesisatının sürekli olarak su ile dolu durumda tutulduğu sistemlerdir.

Kuru Sprinkler Sistemi Otomatik söndürme sisteminin bağlı olduğu boru tesisatının azot veya hava ile bekletildiği ve sistem çalıştığında basınç ile birlikte su akışının tetiklendiği sistemlerdir.

Ön Etkili Sprinkler Sistemi Otomatik söndürme sisteminin algılama sisteminin aracılığıyla devreye girdiği sistemlerdir.

Baskın Sprinkler Sistemi Açık tip sprinklerin algılama sistemlerinin vasıtasıyla devreye girdiği sistemlerdir.

Sprinkler Tipleri

Standart Sprey Sprinkler, Hızlı Tepkili ESFR Sprinkler, Geniş Korumalı Sprinkler, İri Damlacıklı Sprinkler, Konut Tipi Sprinkler, Özel Sprinkler, Açık Sprinkler, Kuru Tip Sprinkler, Raf Tipi Sprinkler

Montaj Biçimine Göre Sprinkler Tipleri

Dik Tip, Sarkık Tip, Yatay Duvar Tipi, Yarı-Gömme Tipi, Gömme Tipi, Gizli Tip

Standartlar

Tasarımlar uluslararası standartlara ve Türk standartlarına uygun yapılmaktadır. Türkiye’de uyulması zorunlu tasarım standartı olan TS-EN 12845’te verilen kurallar, temel olarak baz alınır. Yönetmelikte belirtilen tasarım kriterlerinin eksik kaldığı noktalarda NFPA13 standartı ile çözüm üretilir.   TS-EN 12845, TS-EN 12259, TS-ISO 14520 ve NFPA (13-14-20) yararlanılan kaynaklardır.

Avantajları

En hızlı yangın söndürme sistemidir.

Hatlarda su olduğu sürece aktiftir.

Hızlı boşalır ve söndürme sağlar.

İnsanlı mekanlarda kullanılabilir.

En uygun maliyete sahiptir.